Years ago I have found drawings which contain scenes on the fontline of World War I, circa 1917. The drawings always intrigued me. They are drawn really naive but on the other side they are historical very correct and contain lots of archival information. This makes it clear that the drawings are made on the spot. One series of drawings are based on 'the menin road'. This was the leading road to enter the important war city 'Ypres'. The refined observations extand in these time documents stimulated me to look up this place and re-register it again on my way.

The Menin Road, turns out now to be a busy paved road, ever played a crucial role in the horror of the World War. Thousands of people died in this area. At the side of the road there are some memorial sites, solder digs, small musea, craters, reconstructed trenches and Bellewaerde: a famous Belgian amusement park.

Jaren geleden vond ik enkele tekeningen waarop scènes van de eerste wereldoorlog, c.a. 1917, staan afgebeeld. De tekeningen hebben mij steeds geïntrigeerd. Ze zijn vrij naief getekend maar toch met een archiverend karakter en historisch zeer correct. De tekenaar moet ze ter plaatse gemaakt hebben. Eén reeks tekeningen was gebaseerd rond De Meenseweg, de weg naar de vlaamse oorlogsstad Ieper. De verfijnde observaties die in de tijdsdocumenten aanwezig zijn prikkelden mij om de plek op te zoeken om opnieuw te registreren.

De meenseweg blijkt een steenweg te zijn die voordien, tijdens de wereldoorlog een cursiale rol speelde in de gruweldaden. Duizenden mensen hebben er het leven gelaten. Langs de weg liggen een aantal herdenkingsplaatsen, soldatengraven, kleine musea, kraters, gereconstrueerde loopgraven en Bellawaarde: een bekend Belgisch pretpark.

Using Format